Mentornaut

Sign in

Ootame sind pardale, CRM praktikant

CRM (customer relationship management) ehk klienditoe praktika raames on sul võimalus võtta vastutus Mentornauti kliendisuhtluse eest. Kuna me kasvame iga kuu järjest suuremaks, kasvab ka klientide ja erinevate küsimuste hulk ning vajame enda meeskonda lisakäsi. Ootame enda meeskonda noort särasilmset aktivisti, kes ei karda inimestega suhelda ning on seejuures ka siiras, soe ja usaldusväärne. Me ei eelda, et sul oleks varasem töökogemus ning anname sulle hea meelega võimaluse end meie juures proovile panna. Praktikaperioodi pikkuse paneme juba koos sinuga paika, arvestades sinu võimalusi ja meie vajadusi.

Praktikandina on sinu peamisteks tööülesanneteks:

Omalt poolt pakume sulle:

Kui oled praktikakohast huvitatud, täida ära kandideerimisankeet https://forms.gle/J7uyfJt4RDgJeMHx8. Kandideerimine on avatud 31. märtsini või hetkeni, mil leiame just selle sobiva inimese. Kui soovid enne kandideerimist meiega veel midagi läbi arutada, kirjuta julgelt Monikale aadressil monika@mentornaut.ee või saada meile Facebookis sõnum.

Mentornaut on platvorm, mis ühendab omavahel õpilased ja eraõpetajad. Tänaseks oleme platvormile vastu võtnud üle poolesaja usina ja professionaalse eraõpetaja, kelle seas on nii üldhariduskoolide õpetajaid, õpetajaks õppivaid tudengeid, pikaajalise kogemusega eraõpetajaid ja muid oma ala spetsialiste. Meie jaoks on oluline, et igal õpilasel oleks võimalus saavutada koolis oma maksimaalne potentsiaal. Olukorras, kus koolis käimine ei ole alati võimalik ning igapäevaelu muutub drastiliselt, on õppeainetele keskendumine ja kodutööde tegemine veel keerulisem kui muidu. Üha rohkem õpilasi vajab õppimisel lisatuge. Kedagi, kes aitaks siis kui õpetaja tööaeg on läbi. Läbi Mentornauti on igal õpilasel võimalik leida endale sobiv eraõpetaja, ükskõik, mis õppeaines. Tänaseks on läbi Mentornauti broneeritud juba üle 1000 eratunni, mis näitab, et nõudlus eraõpetajate järele on suur.

Mentornaut aitab sul leida endale sobiva eraõpetaja, kelle juhendamisel saad õppida eratunnis sulle sobival ajal ja sobivas kohas, parima hinnaga.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store